Recenzenci

Poniżej znajduje się lista recenzentów z którymi dotychczas współpracowaliśmy

2021

Marian Flis (UP w Lublinie)
Paweł Zdanikowski (KUL)
Michał Bednarski (UP we Wrocławiu)
Wojciech Ślusarczyk (UMK)
Barbara Gieroba (UM w Lublinie)
Łukasz Sasuła (Uniwersytet Opolski)
Agnieszka Banaszkiewicz (firma Letre)
Weronika Bryła (MWSLiT)
Kołat Damian (UM w Łodzi)
Daria Bieniek (UMK)
Marcin Magacz (UJ)
Mateusz Witowski (UMW)
Tomasz Bober (badacz niezależny)