Redakcja czasopisma

Redaktor naczelny: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Aleksander K. Smakosz

Magister farmacji, obecnie doktorant na Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej ((Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Naukowo zajmuje się fitochemią, etnofarmakologią historyczną, farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią kulinariów. Jest autorem ponad 30 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych (pełna lista), 9 rozdziałów w monografiach naukowych oraz wielu artykułów popularnonaukowych z zakresu nauk farmaceutycznych oraz ziołolecznictwa (pełna lista).

Podczas studiów farmaceutycznych był przez wiele lat członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz przewodniczącym trzech kół naukowych: przy Zakładzie i Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, przy Zakładzie i Katedrze Chemii Fizycznej oraz “Uroboros”. Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekonomicznej oraz farmacji — gulosus.pl.

Kontakt: aleksander.smakosz@pharmacopola.pl

Linkedin

Redaktor medyczny: Wiktoria Kurzyna

Studentka piątego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego “Uroboros”. Pasjonatka historii farmacji, etnofarmakologii, fitoterapii, ekologii i kuchni roślinnej.

Kontakt: wiktoria.kurzyna@pharmacopola.pl

Redaktor naukowy: dr Mateusz Dąsal

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych ze specjalizacją religioznawstwo. Adiunkt w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, prowadzi zajęcia „humanizujące” dla studentów Farmacji i Analityki Medycznej. Specjalizuje się w zakresie antropologii medycyny, bioetyki oraz relacjami między medycyną a systemami religijnymi. Prowadzi również szeroko zakrojoną działalność dydaktyczną oraz popularyzującą naukę, działa jako prelegent naukowy w programie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej oraz jest uczestnikiem i organizatorem ponad kilkudziesięciu Międzynarodowych i Ogólnopolskich Konferencji Naukowych. Jest głównym organizatorem serii Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Medycyna i Religia” oraz redaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem. Prywatnie fan gier fabularnych, bitewnych i planszowych