Seria Acta Uroborosa

Acta Uroborosa jest interdyscyplinarną serią wydawniczą. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy artykułami dotyczącymi interakcji nauk biomedycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego oraz wymiana myśli naukowej.

Czasopismo adresowane jest do farmaceutów, lekarzy, antropologów, religioznawców, psychologów, (etno)botaników, etnofarmakologów, historyków, archeologów, historyków medycyny, studentów oraz wszystkich, którym bliski jest profil naszej serii książek.

Dotychczas ukazały się:

Tom I: Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. K. Smakosz, M. Dąsal (red.)), 2021.

Obecnie zbieramy artykuły do następujących książek:

A) Tom poświęcony alchemii, jej historii i wpływu na współczesną medycynę, farmację, przemysł, chemię, przemysł perfumeryjny, sztukę i kulturę; szczegóły tutaj (szablon). [Termin przesyłania rozdziałów do 31.01.2022] Uwaga: symbole alchemiczne w manuskrypcie proszę wprowadzać przy pomocy fontu Newton Sans (https://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/reference/font.do).

A) Tom pod roboczym tytułem “Człowiek jako lek i obiekt badań”. Pragniemy w tej publikacji poruszyć tematykę związaną z wykorzystaniem szczątków i wydalin ludzkich jako surowca leczniczego w dawnej farmacji i medycynie, ze współczesnymi aspektami produkcji leków z tkanek i komórek ludzkich, historią anatomii i fizjologii, badaniami klinicznymi prowadzonymi dawniej i współcześnie, nielegalnymi eksperymentami na ludziach, kanibalizmem, motywie anatomii, medycyny i farmacji w sztuce i dziełach kultury etc.; szczegóły tutaj (szablon). [Termin przesyłania rozdziałów do 31.05.2022].

Redaktor naczelny serii: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Wydawca: Pharmacopola (Aleksander K. Smakosz)

Siedziba Wydawcy (seria Acta Uroborosa): Częstochowa

ISSN 2720-2593

Siedziba Wydawcy (książki): Wrocław

Kontakt z redakcją: uroboros@pharmacopola.pl