Czasopismo Acta Uroborosa

Acta Uroborosa jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym / serią wydawniczą. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy artykułami dotyczącymi interakcji nauk biomedycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego oraz wymiana myśli naukowej.

Czasopismo adresowane jest do farmaceutów, lekarzy, antropologów, religioznawców, psychologów, (etno)botaników, etnofarmakologów, historyków, archeologów, historyków medycyny, studentów oraz wszystkich, którym bliski jest profil naszego czasopisma. Każdy numer jest jednocześnie monografią naukową.

Obecnie zbieramy artykuły do następujących książek/monografii:

A) Tom poświęcony epidemiom; szczegóły tutaj (szablon). Tytuł roboczy: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19. [Termin przesyłania rozdziałów do 04.08.2021

B) Tom poświęcony alchemii i jej historii; szczegóły tutaj (szablon). [Termin przesyłania rozdziałów do 20.12.2021]

Redaktor naczelny: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Wydawca: Pharmacopola (Aleksander K. Smakosz)

Siedziba Wydawcy: Częstochowa

Kontakt z redakcją: uroboros@pharmacopola.pl