Czasopismo Acta Uroborosa

Acta Uroborosa jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy artykułami dotyczącymi interakcji nauk biomedycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego oraz wymiana myśli naukowej.

Czasopismo adresowane jest do farmaceutów, lekarzy, antropologów, religioznawców, psychologów, (etno)botaników, etnofarmakologów, historyków, archeologów, historyków medycyny, studentów oraz wszystkich, którym bliski jest profil naszego czasopisma. Każdy numer jest jednocześnie monografią naukową.

Obecnie zbieramy artykuły do tomu poświęconego Epidemiom. Szczegóły tutaj (szablon). Tytuł roboczy: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19.

Redaktor naczelny: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Wydawca: Pharmacopola (Aleksander K. Smakosz)

Siedziba Wydawcy: Częstochowa

Kontakt z redakcją: uroboros@pharmacopola.pl